Sorptiv kjøling basert på fjernvarme

sorptiv kjoling

Sorptiv kjøling er en miljøvennlig og ressurseffektiv energiløsning som gir god komfortkjøling. Løsningen er konkurransedyktig med andre alternativer og reduserer det samlede plassbehovet til tekniske installasjoner i bygget.

Prinsippet er at luften først tørkes med fjernvarme, for deretter å fuktes med vann som fordamper og senker temperaturen.  Løsningen passer der kjølebehovet kan dekkes via ventilasjonsanlegget og der det er planlagt med relativt får ventilasjonsaggregater.

Løsningen gir stabil drift og enkelt vedlikehold.

 

 

 

Leverandører

Munters AB - https://www.munters.com/

Fuktkontroll AB - http://fuktkontroll.se/

Prinsipp

Om man tilfører 1 gram vann i 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C