Teknisk bistand

To menn i kontor

Har du tekniske spørsmål, vil vår kundeservice eller annet teknisk personell prøve å hjelpe deg så langt som mulig over telefon.

Ved mer komplekse spørsmål stiller vi opp som rådgiver for å sikre optimale tekniske løsninger. Vi yter bistand inn i prosjekter og mot aktuelle leverandører, eller vil er fysisk til stede for å utføre ulike analyser.

  • Mistanke om feil på varmeleveransen
    Vi feilsøker. Feil som skyldes kundens anlegg vil faktureres etter medgått tid.
  • Mistanke om feil på ditt lokale varmeanlegg
    Teknisk bistand ut over det som kan løses over telefon vil sannsynligvis kreve en nærmere analyse i form av teknisk kontroll.  Vi tar denne type oppdrag hvis vi har kapasitet. Dette vil bli fakturert etter medgått tid med en fast timepris.
  • Rådgiving
    Vi gir gjerne råd om valg av teknisk løsning for nybygg eller rehabilitering.

Hvem har ansvaret?

Statkraft Varme er ansvarlig for å skaffe varmt vann frem til grunnmuren, det vil konkret si frem til stoppekranen på innsiden. Alt som skjer på innsiden og med kundesentralen, er kundens ansvar.