Utbygging

Nybygg

Statkraft Varme leverer fjernvarme og kjøling til ulike formål. Har du planer om å bygge eller grave i noen av våre områder, ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Vi ønsker å ha en høy servicegrad overfor kunder og utbyggere. Den beste servicen kan vi gi når vi kommer tidlig i dialog med utbyggeren – så tidlig som mulig! Ta gjerne kontakt for et innledende møte.