Om fjarrvarme

Fjärrvärme använder lokala energikällor från biobränsle samt avfall och industri som annars hade gått till spillo. Fjärrvärme spelar därför en nyckelroll i vår gemensamma kamp för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessa förpliktelser återspeglas såväl globalt genom Parisavtalet som lokalt i kommunala energi- och klimatplaner ända ned på fastighets- och individnivå där man arbetar med att minska den egna klimatpåverkan. Nedan kan du läsa mer om varför våra kunder anser att just fjärrvärme – som allt oftare går under benämningen urban energi – är framtidens lösning.