Om fjärrvärme

Statkrafts fjärrvärmeproduktion i Sverige använder huvudsakligen lokala energikällor från biobränsle. Fjärrvärme spelar därför en nyckelroll i vår gemensamma kamp för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessa förpliktelser återspeglas såväl globalt genom Parisavtalet som lokalt i kommunala energi- och klimatplaner ända ned på fastighets- och individnivå där man arbetar med att minska den egna klimatpåverkan