Lokala miljödata

Fjärrvärme ska vara en klimatsmart lokal lösning med förnybart bränsle från närområdet. Detta innebär att alla våra fjärrvärmenät skiljer sig åt med avseende på bränslemix och klimatpåverkan.

Vi redovisar förra årets faktiska värden.