Lokala miljödata

Fjärrvärme innebär en klimatsmart lokal lösning med förnybart bränsle från närområdet. Detta innebär att alla våra fjärrvärmenät skiljer sig åt med avseende på bränslemix och klimatpåverkan.

Vi redovisar förra årets faktiska värden samt en prognos för hur vi tror den nuvarande miljöpåverkan kommer att se ut om fem år enligt BREEAM-dokumentationen.