Miljöstrategi

Statkraft Värme arbetar löpande med att utvärdera miljöaspekten för verksamheten. På så sätt kan vi sätta in resurser för att förbättra vår miljöprestanda där den gör mest nytta.

Vi har en långsiktig miljöstrategi. Strategin innehåller tydliga ambitioner och mål för vårt miljöarbete. Bland annat ska vi

  • öka andelen förnybara bränslen i alla våra fjärrvärmenät
  • på sikt bli helt fossilfria
  • arbeta för att sänka utsläppsnivåerna från anläggningarna
  • tillsammans med våra kunder göra våra fjärrvärmenät mer energieffektiva
  • endast använda klimatvänlig el i våra anläggningar. Statkraft Värme arbetar löpande med att utvärdera miljöaspekten för verksamheten. På så sätt kan vi sätta in resurser för att förbättra vår miljöprestanda där den gör mest nytta.