Fjärrvärme ger god ekonomi

radiator

Statkraft Värmes målsättning är att ge dig som kund den bästa energilösningen när det gäller leveranssekerhet, bekvämlighet, ekonomi, miljö och smarta lösningar. Ni som kund får en värmelösning med lång livslängd och mycket låga drift- och underhållskostnader.

Vad är viktigt att tänka på när man väljer energilösningar för en fastighet? 

Valet av tekniska lösningar betyder mycket för de totala investerings- och energikostnader som en fastighet har under sin livstid. Nedan följer tre aspekter som är viktiga att väga in när man ska välja energilösning för en fastighet. 

1. Kompletta investeringar i fastighetens livslängd

Här ingår rådgivning för utredningar, projektering och byggnation, investeringar i  byggarealer för vald lösning och alla tekniska lösningar. Vi rekommenderar också att man kontaktar sitt el- och nätbolag för att stämma av om egna lokala energilösningar (t.ex. via av elpanna och värmepump) kräver högre effektkapacitet eller investeringar i form av transformator och/eller uppgraderat elnät in till den enskilda fastigheten.  Summan av de totala investeringarna fördelas över fastighetens livstid. Här är det viktigt att också ta återinvesteringar under fastighetens livstid med i beräkningen. Fjärrvärme är en driftsäker lösning med låg risk och lång livslängd.

2. Drift och underhåll samt behov av egen personal.

Här ingår bland annat kostnader för löpande drift och underhåll samt resurser för uppföljning av de olika energilösningarna, kompetenskrav, vakttjänster med utryckning, egna energiuppföljningssystem. En fjärrvärmelösning innehåller inte många komplicerade mekaniska komponenter och har funnits på marknaden i snart 50 år. De årliga driftkostnaderna för fjärrvärme är nästan försumbara jämfört med alternativa lösningar. Vidare innebär fjärrvärme låg risk för oförutsedda händelser och erbjuder därför en god och förutsägbar ekonomi.

3. Elpriset inklusive total förbrukning för samtliga energilösningar i fastigheten

Om flera energilösningar används i fastigheten är det bra att vara medveten om att energiförbrukningen under de kallaste dagarna med så kallade topplastlösningar normalt sett har en högre kostnad än övriga dagar av året. Detta är att betrakta som ett slags ”trängselavgift” för när fastigheten behöver el och kapaciteten i nätet är begränsad. Dessutom kan det vara bra att veta att en fastighet med flera energikällor kan debiteras för högsta effektpådrag hos samtliga av sina kraftleverantörer under de kallaste dagarna. Om man bara använder fjärrvärme slipper man detta.

Har du frågor om val av energilösning är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Fjärrvärmen från Statkraft Värme bygger på förnybara energikällor från biobränsle. På så sätt använder vi energi som annars hade gått till spillo, vilket gör fjärrvärme till en viktig bricka i det gröna skiftet mot den cirkulära ekonomin.