Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme handlar om uppvärmning av vatten. Ett fjärrvärmesystem kan jämföras med en centralvärmeanläggning som försörjer en eller flera fastigheter med varmvatten.

Varmvattnet cirkulerar mellan den centrala värmecentralen och kundernas anläggningar i nedgrävda isolerade stålrör. Rören läggs i diken, ofta tillsammans med annan infrastruktur som telefonledningar och elkablar.

Kunderna använder fjärrvärmevattnet till vattenburen golvvärme eller i element samt för uppvärmning av kranvatten.

För produktion av fjärrvärme används många olika energikällor. Det kan handla om avfall, biobränsle, värmepumpar, deponigas, naturgas, propan-/butangas, el och uppvärmningsolja.

Flera energikällor kan användas samtidigt i fjärrvärmesystemet, vilket ger kunderna en stabil och flexibel värmeförsörjning.