Innovation, forskning och utveckling

fjärrvärme

Grundläggande för såväl innovation som forskning och utveckling (FoU) är att underbygga bolagets värden och regler om att skapa värde för kunden.

Statkraft Värme har därför ett antal projekt som ligger i kundgränssnittet där man räknar med att det gynnar både våra kunder och de egna anläggningarna.

Innovation och FoU ska också bidra till att utveckla och förstärka kärnverksamheten, identifiera och främja ny affärsutveckling, bedriva långsiktigt kompetensarbete samt bidra till goda ramvillkor för fjärrvärme i dagens och framtidens energisystem.

Förbättringsprojekt är som regel marknadsnära och kortvariga projekt, ofta baserade på befintliga anläggningar och utrustningar där vi uppnår relativt snabba resultat. Det kan vara projekt som stärker den befintliga driften genom processförbättringar som ger bättre miljöparametrar eller som är en vidareutveckling av tjänster till kund.

Marknadsinnovation handlar om att utveckla våra kommersiella tjänster och vidareutveckla produkter och leveranser som är väsentliga för bolaget i linje med trender på marknaden, på både kort och lång sikt. Marknadsinnovation omfattar teknisk innovation eller ny användning av kommersiell teknik samt utveckling av nya affärsmodeller. Underlaget för den här typen av projekt kan styras av ramvillkor genom ändringar av byggtekniska föreskrifter eller behov av skräddarsydda lösningar för kunder med avseende på miljökrav och energilösningar.

FoU-verksamheten kan ha en något långsiktigare horisont där vi fokuserar på kunskap och erfarenheter för att säkra en långsiktig utveckling av kundrelationen och verksamheten. Det kan finnas projekt som är knutna till miljömässiga aspekter vid våra produktionsanläggningar, hur vår verksamhet ska anpassas till framtidens energisystem och hur vi ska tillgodose kundens behov i framtiden.

Både mer marknadsnära innovation och långsiktig utveckling av verksamheten understöds genom medverkan i utvalda FoU-projekt. Vi samarbetar med flera centrala FoU-miljöer i Norge, bland annat SINTEF, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) och Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet (NTNU).