Samhällsansvar

fjärrvärme

Statkraft Värme strävar efter att agera med stort samhällsansvar i all sin verksamhet.

 I korthet innebär det att vår produktion ska vara baserad på miljövänliga energikällor och att vi ska använda hållbara, trygga och effektiva produktionsmetoder samt att vi ska uppträda på ett etiskt ansvarsfullt sätt.

Statkrafts styrdokument beskriver hur koncernens samhällsansvar ska tillvaratas inom olika områden.