Åmål

Åmål

Fjärrvärmen i Åmål har utvecklats mycket sedan Statkraft tog över år 2009. Anläggningen på Ödmansvägen har byggts om helt och på Nygårdsverket har nyligen en biooljepanna ersatt den fossila.

På Nygårds Värmeverk finns idag två biofliseldade pannor som tar hand om basproduktionen och i den eldas bioflis, bark och trädgårdsrester från närområdet.

Sedan årsskiftet finns en biooljepanna som stöttar under kallare perioder på Ödmansvägen, som går in som reserv.

Anläggningarna producerar tillsammans ca 55 GWh om året till våra kunder som är företag, kommunala fastigheter, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi har under åren minskat vår fossila användning i Åmål och vi har idag bara kvar en mycket liten andel fossil produktion.