Åmål

Åmål

Fjärrvärmen i Åmål har utvecklats mycket sedan Statkraft tog över 2009. Anläggningen på Ödmansvägen har byggts om helt på Nygårdsverket har nyligen en biooljepanna ersatt den fossila.

På Nygårds Värmeverk finns idag två biofliseldade pannor som tar hand om basproduktionen året runt. I den eldas bioflis, bark och trädgårdsrester från kommunen.

Sedan årsskiftet finns nu en biooljepanna som hjälper till under kallare perioder. Skulle något sluta fungera finns en modern anläggning på Ödmansvägen som går in som reserv.

Anläggningarna producerar tillsammans ca 45-50 GWh om året till sina kunder. Bland kunderna finns företag, kommunala fastigheter, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi har under åren minskat fossil användning i Åmål och vi har idag en mycket liten andel fossil produktion i systemet. En stor del av de 15 g/kWh beror på att branschen tillsammans med kunderna kommit överens om att medräkna bränslet hela livscykeln och transporter.

Ponera att ditt företag använder 100 MWh värme från oss. Då blir utsläppen från hela livscykeln 1,5 ton CO2 vilket är mindre än vad en personbil släpper ut årligen. Det är något att vara stolta över.