Kungsbacka

Kungsbacka

Sedan 80-talet har fjärrvärmen i Kungsbacka byggts ut i de centrala delarna av kommunen. Idag finns ett ledningsnät på 79 km som förser cirka 2000 kunder med värme.

På 2000-talet har anläggningarna byggts till och om i flera omgångar och vi kan idag stoltsera med 100 % bioproduktion. Vi har alltså lyckats bygga bort allt fossilberoende och erbjuder idag en produktion helt utan fossila inslag.

 I Kungsbacka finns två anläggningar. Reserv- och spetsanläggningen ligger i stadens norra delar och kallas Borgås. Där finns en biopanna som eldas med träflis då det är riktigt kallt eller huvudanläggningen står still på grund av underhållsarbeten. Kungsbackas stora anläggning (bilden) återfinns på Hammargårds industriområde strax söder om staden. Här finns två större biopannor för träflis. Som reserv och spets finns fyra stycken biooljepannor som kan startas snabbt om något blir fel på fastbränslepannorna. Statkraft erbjuder även fjärrkyla till kunder i Kungsbacka och kylproduktionen ligger även den på Hammargård.

Tack vare den fossilfria produktionen blir påverkan på klimatet minimal från anläggningarna i Kungsbacka. Även övriga utsläpp såsom stoft, kväve och svavel är mycket låga till följd av bra och rena bränslen samt reningsutrustning. Askan som blir över då biobränslet eldats återförs till skogsmark så att viktiga näringsämnen kan komma marken till nytta igen. På så sätt ser vi till att sluta kretsloppet.