Kungsbacka

Kungsbacka

Sedan 80-talet har fjärrvärmen i Kungsbacka byggts ut i de centrala delarna av kommunen. Idag finns ett ledningsnät på cirka 80 km som förser cirka 2 000 kunder med värme.

Under 2000-talet har vi byggt till och om våra anläggningar i flera omgångar då vi anslutit många nya kunder. Sen år 2014 är vår produktionsmix i Kungsbacka 100% förnybar, vilket innebär att det inte förekommer några fossila CO2-utsläpp. Detta är något vi är väldigt stolta över.

I Kungsbacka har Statkraft två produktionsanläggningar. Vår huvudanläggning (bilden) finns på Hammargårds industriområde i södra delen av staden och har två biopannor som huvudsakligen använder träflis. Vår andra anläggning finns i Borgåsområdet i norra Kungsbacka och är en s.k. spets- och reservanläggning som använder bioolja. Den används främst när det är riktigt kallt och för att förstärka kapaciteten i norra delen av fjärrvärmenätet.


Statkraft erbjuder även fjärrkyla till kunder i centrala Kungsbacka och kylproduktionen ligger i vår huvudanläggning på Hammargård.


Tack vare Statkrafts fossilfria produktion blir klimatpåverkan minimal från våra anläggningar. Övriga utsläpp så som t.ex. stoft, kväve och svavel är mycket låga till följd av våra val av bränslen och effektiv reningsutrustning. Askan som blir över då biobränslet eldats återförs till skogen så att viktiga näringsämnen kommer marken till nytta igen. På så sätt ser vi till att sluta kretsloppet.