Trosa

Trosa

Fjärrvärmen i Trosa har utvecklats mycket sedan Statkraft tog över 2009. Anläggningen har byggts om helt och idag kan vi med stolthet presentera riktigt fina miljötal.

På Trosa Värmeverk finns idag en biofliseldad panna som tar hand om basproduktionen. I den eldas bioflis, bark och trädgårdsrester från närområdet.

Om något skulle gå sönder eller om det skulle bli extremt kallt så finns en reservpanna som eldas med bioolja. Anläggningen stod klar 2011 och vi fortsätter kontinuerligt att utveckla och förbättra den.

Anläggningen producerar ca 28 GWh om året till våra cirka 100 kunder. Bland kunderna finns företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.