Trosa

Trosa

Fjärrvärmen i Trosa har utvecklats mycket sedan Statkraft tog över 2009. Anläggningen har byggts om helt och idag kan vi med stolthet presentera riktigt fina miljötal för anläggningen.

På Trosa Värmeverk finns idag en biofliseldad panna som tar hand om basproduktionen året runt. I den eldas bioflis, bark och trädgårdsrester från kommunen.

Om något skulle gå sönder eller om det skulle bli extremt kallt så finns en reservpanna som kan eldas med såväl bioolja som fossil olja. Anläggningen stod klar 2011 och vi fortsätter att utveckla och förbättra den för att ytterligare förbättra redan bra miljövärden.

Anläggningen producerar ca 25 GWh om året till sina cirka 100 kunder. Bland kunderna finns företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

De drygt 12 g/kWh beror på att branschen tillsammans med kunderna kommit överens om att medräkna bränslets hela livscykeln och transporter. Själva produktionen är fossilfri.

Ponera att ditt företag använder 100 MWh värme från oss. Då blir utsläppen från hela livscykeln 1,2 ton CO2 vilket är betydligt mindre än vad en personbil släpper ut årligen. Det är något att vara stolta över.