Vagnhärad

Vagnhärad

Statkrafts fjärrvärme är klimatsmart och baseras på förnyelsebara bränslen och effektiv resurssnål teknik. Vi och våra kunder värmer den hållbara staden med omtanke.

Den biofliseldade pannan i Vagnhärad producerar fjärrvärme till nätet och är bl.a. försedd med en kondensor som gör att produktionen blir än mer effektiv.

Om något skulle gå sönder eller om det skulle bli veldigt kallt så finns även en reservpanna som kan eldas med t.ex. bioolja.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra anläggningen som producerar värme till drygt 100 kundanläggningar som är anslutna till fjärrvärmenätet.