Vagnhärad

Vagnhärad

Fjärrvärmen i Vagnhärad har de senaste åren ökat sin förnybara andel väldigt mycket. Anledningen till det är att vi 2012 byggde en ny större biopanna som nu kan producera baslast till nätet året om.

Den biofliseldade pannan är dessutom försedd med kondensor som gör att produktionen blir än mer effektiv och klimatsmart

Om något skulle gå sönder eller om det skulle bli extremt kallt så finns en reservpanna som kan eldas med såväl bioolja som fossil olja.

Trots redan bra miljövärden arbetar vi även i fortsättningen för att ständigt utveckla och förbättra anläggningen. På anläggningen produceras knappt 10 GWh årligen till de knappa 100 kunder som är anslutna till fjärrvärmesystemet.