Vagnhärad

Vagnhärad

Statkrafts fjärrvärme är klimatsmart och baseras på förnyelsebara bränslen och effektiv resurssnål teknik. Vi och våra kunder värmer den hållbara staden med omtanke.

Den biofliseldade pannan producerar baslast till nätet och är dessutom försedd med en kondensor som gör att produktionen blir än mer effektiv.

Om något skulle gå sönder eller om det skulle bli extremt kallt så finns även en reservpanna som kan eldas med t.ex. bioolja.

Trots redan bra miljövärden arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och förbättra anläggningen. På anläggningen produceras värme till våra drygt 100 kundanläggningar som är anslutna till fjärrvärmenätet.