gmlHälsa och säkerhet

Att visa omsorg om varandra är centralt i Statkraft-kulturen. Det är absolut nödvändigt att ha en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö.

 

Vi har en nollvision när det gäller allvarliga personskador. Detta gäller såväl våra egna anställda som våra leverantörer, samarbetspartner och tredje parter.

Vår ambition är att:

  • vara ett av Nordens ledande bolag inom hälso- och säkerhetsarbete
  • använda vår kunskap för att förebygga skador på människors hälsa och yttre miljö.

Vi når våra mål genom att:

  • ha en god riskstyrning i hela verksamheten och en synlig ledning
  • ha en hälsofrämjande arbetsplats med en bra social arbetsmiljö där vi genom vår kultur och attityd tänker förebyggande och eftersträvar kontinuerlig förbättring
  • arbeta tillsammans med kunder och leverantörer för ett enhetligt genomförande av HMS-arbetet; arbeta systematiskt med utbildning, implementering, efterlevnad och erfarenhetsutbyte