Fjärrvärme för uppvärmning

Vattenburen värme är varm och skön och ger ett bra inomhusklimat. Inga ytor blir för varma och det föreligger ingen brandrisk. Vattenburen värme lämpar sig särskilt väl för dig som lider av allergi eller astma eller som är känslig för damm i luften.

Värmen sprids genom ett nedgrävt rörsystem och leds fram till kundcentralerna i respektive fastighet. Via kundcentralerna fördelas därefter värmen i fastigheten.

  • Uppvärmning med radiatorer : Radiatorer placeras med fördel på väggen eller golvet, gärna under eller framför fönster. Rumstemperaturen regleras med hjälp av en termostat. 
  • Golvvärme : Golvvärme går att använda i alla typer av rum och rumstemperaturen regleras med hjälp av termostater. Golvvärme passar bra både i badrum och andra rum i huset. En fördel med golvvärme är att det är enklare att möblera eftersom värmeelementen inte syns. Erfarenheten visar också att temperaturen kan sänkas med 1-2 grader eftersom golvvärme ger direkt kontakt med värmekällan. Du kan även få en mycket energieffektiv fastighet genom att utnyttja överskottsvärmen från kranvattenkretsen i golvvärmekretsar. På så sätt blir temperaturen lägre på det vatten som skickas tillbaka från fastigheten till fjärrvärmenätet och du som kund sparar pengar på både fjärrvärme och pumpkraft.
  • Uppvärmning av ventilationsluft :Vattenbaserade värmebatterier kan placeras vid ventilationsaggregatet för eftervärmning av frisk luft.
  • Uppvärmning av kranvatten : Kranvattnet värms upp med varmt vatten med hjälp av en egen värmeväxlare.