Absorptionskylning baserat på fjärrvärme

Absorptionskylning är en miljövänlig energilösning som täcker olika kylbehov i en fastighet.

Løsningen baseres på absorpsjon for å oppnå fordamping ved lavt trykk, og kan dekke alle kjøle- og frysebehov. Plassbehovet er sammenlignbart med plassbehovet til en kompressormaskin og er konkurransedyktig i forhold til andre alternativer.  Maskinen har svært lavt elektrisitetsbehov, kun ca. 1 % av kjøleeffekten. Løsningen er robust med få bevegelige deler, noe som forlenger levetiden og gir stabil drift og enkelt vedlikehold.