Mätadministration

Mätning sker via antenn för automatisk sändning av data.

Om byggherren har valt gemensam energimätning för en fastighet ska fjärrvärmefakturan fördelas i efterhand. Detta görs som regel utifrån antalet kvadratmeter i respektive lägenhet.

För att mäta faktisk förbrukning i varje lägenhet krävs separata mätare i lägenheterna. Mätarna kan läsas av manuellt eller så kan mätvärden samlas in automatiskt och skickas till en aktör som sköter avräkningen och upprättar faktura. Differensen mellan huvudmätare och undermätare är gemensam förbrukning och fördelas som tidigare.

Kontakta oss gärna för att diskutera administrationen av undermätare.