Mottagande av biobränsle

Biobränsle är den huvudsakliga energikällan i alla Statkrafts fjärrvärmeområden. Vi använder olika typer av biobränsle beroende på vilken anläggning det handlar om, t.ex. skogsflis, GROT, bark och träbriketter.

Vi prioriterar lokalt bränsle med önskad kvalitet och konkurrenskraftigt marknadspris. Leveranserna regleras i avtal mellan bränsleproducenten och Statkraft Värme och bygger på prisförfrågningar.

Vi köper biobränsle till följande områden:

  • Kungsbacka
  • Åmål
  • Trosa
  • Vagnhärad