Priser

Statkraft ändrade prismodell i januari 2010 för att få en prisutveckling som styrs av index, istället för av Statkraft.

Tillsvidare styr tre olika index prisets utveckling istället för Statkraft. Indexen är publika och ansvaret för att uppdatera dem ligger hos de två myndigheterna Statistiska Central Byrån (SCB) och Energimyndigheten. Statkraft publicerar de aktuella indexen på fakturorna och på vår hemsida. Vill du kontrollera indexen kan du gå in på myndigheternas hemsidor och kontrollera dem. Har ni inte en dator ber vi er kontakta Statkrafts kundservice som gärna hjälper till. Vänligen se länkarna till prislistorna för vidare information.