Priser

Statkrafts prisutveckling för fjärrvärme styrs av två stycken publika index.

De två indexen styr fjärrvärmeprisets utveckling istället för Statkraft. Indexen är publika och ansvaret för att uppdatera dem ligger hos de två myndigheterna Statistiska Central Byrån (SCB) och Energimyndigheten.  Vill du kontrollera indexen kan du gå in på myndigheternas hemsidor för aktuella indextal. Har ni inte en dator ber vi er kontakta Statkrafts kundservice som gärna hjälper till. Vänligen se våra prislistor för vidare information.

Statkrafts fjärrvärmeproduktion har inga fossila inslag

Statkrafts fjärrvärmeproduktion i Sverige använder mestadels lokala energikällor från biobränsle och Statkraftkoncernen är Europas största leverantör av förnybar energi.