Priser

Statkrafts prisutveckling för fjärrvärme styrs sen januari 2010 av tre stycken publika index.

Tillsvidare styr tre olika index fjärrvärmeprisets utveckling istället för Statkraft. Indexen är publika och ansvaret för att uppdatera dem ligger hos de två myndigheterna Statistiska Central Byrån (SCB) och Energimyndigheten.  Vill du kontrollera indexen kan du gå in på myndigheternas hemsidor för aktuella indextal. Har ni inte en dator ber vi er kontakta Statkrafts kundservice som gärna hjälper till. Vänligen se länkarna till våra prislistor för vidare information.