Priser

Statkrafts prisutveckling för fjärrvärme styrs från januari 2021 av två stycken publika index.

De två indexen styr fjärrvärmeprisets utveckling istället för Statkraft. Indexen är publika och ansvaret för att uppdatera dem ligger hos de två myndigheterna Statistiska Central Byrån (SCB) och Energimyndigheten.  Vill du kontrollera indexen kan du gå in på myndigheternas hemsidor för aktuella indextal. Har ni inte en dator ber vi er kontakta Statkrafts kundservice som gärna hjälper till. Vänligen se våra prislistor för vidare information.

Oljeprisindexet ingår inte i beräkningen efter 31.12.2020

t.o.m. 31 december 2020 var fjärrvärmepriset från Statkraft kopplat till tre olika offentliga index, bland annat oljepriset.

SCB (Statistiska Central Byrån) slutar publicera oljeprisindexet den 31 december i år. Detta i kombination med att Statkrafts produktionsanläggningar inte längre har några fossila inslag i vår fjärrvärmeproduktion gör att Statkraft annullerar oljeprisindexets 5 % och istället för över det till skogsflisindexet på energipriset. Det ger att Statkrafts prislistor för fjärrvärme fr.o.m. den 1 januari 2021 endast har två index; Konsumentprisindex (KPI) och skogsflis.

Startpriserna, med tillhörande värden, är fortsatt desamma.

Statkrafts fjärrvärmeproduktion har inga fossila inslag

Statkrafts fjärrvärmeproduktion i Sverige använder mestadels lokala energikällor från biobränsle och Statkraftkoncernen är Europas största leverantör av förnybar energi.