Fjärrvärmepriser i Åmål

Aktuella priser för enfamiljshus

Priserna gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2021 (Delfaktureras månadsvis)

3139 kr/år

Energipris, sommar (1 april - 31 oktober)

46,74 öre/kWh

Energipris, vinter (1 november - 31 mars)

79,65 öre/kWh

 

 

Aktuella priser för näringsverksamhet


Priserna gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

Effektavgift (EA)

Prisgrupp 1 (PG 1) = 829,5 kr/kW, år
Prisgrupp 2 (PG 2) = 806,9 kr/kW, år
Prisgrupp 3 (PG 3) = 783,1 kr/kW, år
Prisgrupp 4 (PG 4) = 760,5 kr/kW, år
Prisgrupp 5 (PG 5) = 737,8 kr/kW, år

Energipris, sommar (1 april - 31 oktober)

31,07 öre/kWh

Energipris, vinter (1 november - 31 mars)

51,27 öre/kWh

Flödespris (1 november - 31 mars)

3,45 kronor/m3

 

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prislista_Fjärrvärme_Enfamiljshus_Åmål_2021 0,1MB .PDF
Prislista_Fjärrvärme_När.verksamhet_Åmål_2021 0,2MB .PDF
Trygghetsavtal_Bilaga 1_Prislista_2021 0,1MB .PDF
Statkraft Värme_Prislista_Byggvärme_År 2021.pdf 0,1MB .PDF
Årskostnad_Fjärrvärme_Enfamiljshus_Åmål_År 2021 0,1MB .PDF
Årskostnad_Fjärrvärme_När.verksamhet_Åmål_2021 0,1MB .PDF
Prisjutveckling_Fjärrvärme_Enfamiljshus_Åmål_2021 vs 2012 0,1MB .PDF
Prisutveckling_Fjärrvärme_Åmål_När.verksamhet_2021 vs 2012 0,1MB .PDF