Fjärrvärmepris för Åmål

Prislista småhus

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2019 (Delfaktureras månadsvis)

3069 kr/år

Energipris, vinter (november - mars)

78,76 öre/kWh

Energipris, sommar (april - oktober)

44,83 öre/kWh

 

 Prislista Företag


Prislistan gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

Effektavgift (EA)

Prisgrupp 1 (PG 1) = 811,0 kr/kW, år
Prisgrupp 2 (PG 2) = 788,8 kr/kW, år
Prisgrupp 3 (PG 3) = 765,6 kr/kW, år
Prisgrupp 4 (PG 4) = 743,5 kr/kW, år
Prisgrupp 5 (PG 5) = 721,3 kr/kW, år

Energipris, vinter (november - mars)

50,70 öre/kWh

Energipris, sommar (april - oktober)

29,81 öre/kWh

Flödespris (november - mars)

3,37 kronor/m3

Prisreduktion för industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan erhålla en prisreduktion
för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att
Statkraft årligen får en "Försäkran om avdragsberättigad verksamhet".
Prisreduktion sker med 6 öre/kWh på energipriset, vid 100 % SNI, fr.o.m.
1 januari 2013 och tills vidare. Men prisreduktionsbeloppet kan ändras av Statkraft framöver. Statkraft meddelar senast den 31 oktober varje år om prisreduktions-beloppet förändras.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prislista_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Åmål_2019-01-01 0,4MB .PDF
Årskostnad för fjärrvärme till enfamiljshus i Åmål år 2019 0,1MB .PDF
Årskostnad för fjärrvärme till Näringsverksamhet i Åmål år 2019 0,1MB .PDF
Statkraft Värme_Prislista_Byggvärme_År 2019 0,1MB .PDF
Prisjämförelse_Fjärrvärme_Småhus_Åmål_Jan. 2019 vs jan. 2012 0,1MB .PDF
Prisjämförelse_Fjärrvärme_Åmål_Näringsverksamhet_Jan. 2019 vs jan. 2012 0,1MB .PDF