Fjärrvärmepriser i Åmål

Aktuella priser för enfamiljshus

Priserna gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2022 (Delfaktureras månadsvis)

3207,1 kr/år

Energipris, sommar (1 april - 31 oktober)

45,76 öre/kWh

Energipris, vinter (1 november - 31 mars)

77,84 öre/kWh

 

 

Aktuella priser för näringsverksamhet


Priserna gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

Effektavgift (EA)

Prisgrupp 1 (PG 1) = 847,5 kr/kW, år
Prisgrupp 2 (PG 2) = 824,4 kr/kW, år
Prisgrupp 3 (PG 3) = 800,1 kr/kW, år
Prisgrupp 4 (PG 4) = 777,0 kr/kW, år
Prisgrupp 5 (PG 5) = 753,8 kr/kW, år

Energipris, sommar (1 april - 31 oktober)

30,43 öre/kWh

Energipris, vinter (1 november - 31 mars)

50,10 öre/kWh

Flödespris (1 november - 31 mars)

3,53 kronor/m3

 

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prisutveckling_Fjärrvärme_Åmål_När.verksamhet_2021 vs 2012 0,1MB .PDF
Prislista_FV_När.verksamhet_Åmål_Fr.o.m. 2022-07-01.pdf 0,1MB .PDF
Prislista_FV_När.verksamhet_Åmål_Fr.o.m. 2022-07-01.pdf 0,1MB .PDF
Trygghetsavtal_Bilaga 1_Prislista_2021 0,1MB .PDF
Statkraft Värme_Prislista_Byggvärme_År 2021.pdf 0,1MB .PDF