Fjärrvärmepris för Kungsbacka

Prislista Småhus

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2020 (Delfaktureras månadsvis)

3124 kr/år

Energipris, vinter (november - mars)

79,65 öre/kWh

Energipris, sommar (april - oktober)

46,91 öre/kWh

Prislista Företag


Prislistan gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

Effektavgift (EA)

Prisgrupp 1 (PG 1) = 772,9 kr/kW, år
Prisgrupp 2 (PG 2) = 751,5 kr/kW, år
Prisgrupp 3 (PG 3) = 730,0 kr/kW, år
Prisgrupp 4 (PG 4) = 708,5 kr/kW, år
Prisgrupp 5 (PG 5) = 687,1 kr/kW, år

Energipris, vinter (november - mars)

48,04 öre/kWh

Energipris, sommar (april - oktober)

29,25 öre/kWh

Flödespris (november - mars)

3,22 kronor/m3

Prisreduktion för industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan erhålla en prisreduktion för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att Statkraft årligen får en "Försäkran om avdragsberättigad verksamhet". Prisreduktion sker med 2 öre/kWh på energipriset, vid 100 % SNI, fr.o.m. 1 januari 2013 och tills vidare. Men prisreduktionsbeloppet kan ändras av Statkraft framöver. Statkraft meddelar senast den 31 oktober varje år om prisreduktions-beloppet förändras.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Årskostnad_Fjärrvärme_Enfamiljshus_Kungsbacka_2020 0,1MB .PDF
Årskostnad_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Kungsbacka_2020 0,1MB .PDF
Prisjutveckling_Fjärrvärme_Enfamiljshus_Kungsbacka_2020 vs 2012 0,1MB .PDF
Prisutveckling_Fjärrvärme_När.verksamhet_Kungsbacka_2020 vs 2012 0,1MB .PDF
Statkraft Värme_Prislista_Byggvärme_År 2020 0,1MB .PDF
Prislista_Fjärrvärme_Enfamiljshus_Kungsbacka_2021-01-01 0,1MB .PDF
Prislista_Fjärrvärme_När.verksamhet_Kungsbacka_Fr.o.m. 2021-01-01 0,3MB .PDF