Fjärrvärmepris för Trosa/Vagnhärad

Prislista småhus

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2018 (Delfaktureras månadsvis)

3010 kr/år

Energipris, vinter (november - mars)

76,06 öre/kWh

Energipris, sommar (april - oktober)

45,05 öre/kWh

 

Prislista företag


Prislistan gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

Effektavgift (EA)

Prisgrupp 1 (PG 1) = 769,6 kr/kW, år
Prisgrupp 2 (PG 2) = 748,9 kr/kW, år
Prisgrupp 3 (PG 3) = 727,2 kr/kW, år
Prisgrupp 4 (PG 4) = 705,4 kr/kW, år
Prisgrupp 5 (PG 5) = 684,7 kr/kW, år

Energipris, vinter (november - mars)

45,91 öre/kWh

Energipris, sommar (april - oktober)

28,07 öre/kWh

Flödespris

3,21 kronor/m3

Prisreduktion för industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan erhålla en prisreduktion för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att Statkraft årligen får en "Försäkran om avdragsberättigad verksamhet". Prisreduktion sker med 7 öre/kWh på energipriset, vid 100 % SNI, fr.o.m. 1 januari 2013 och tills vidare. Men prisreduktionsbeloppet kan ändras av Statkraft framöver. Statkraft meddelar senast den 31 oktober varje år om prisreduktions-beloppet förändras.

 

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prislista Trosa 2018-01-01 0,4MB .PDF
Prislista Vagnhärad 2018-01-01 0,4MB .PDF
Byggvärmeprislistan för 2017 0,1MB .PDF
Kostnadsjämförelse_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Trosa_2018 vs 2017 0,1MB .PDF
Kostnadsjämförelse_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Vagnhärad_2018 vs 2017 0,1MB .PDF
Kostnadsjämförelse_Fjärrvärme_Småhus_Trosa_2018 vs 2017 0,1MB .PDF
Kostnadsjämförelse_Fjärrvärme_Småhus_Vagnhärad_2018 vs 2017 0,1MB .PDF