Fjärrvärmepris för Trosa/Vagnhärad

Prislista småhus

Denna prislista gäller enfamiljshus som används för enskilt bruk. Samtliga priser är angivna inklusive moms och nu gällande energi- och miljöskatter.

Grundpris år 2019 (Delfaktureras månadsvis)

3069 kr/år

Energipris, vinter (november - mars)

81,43 öre/kWh

Energipris, sommar (april - oktober)

46,34 öre/kWh

 

Prislista företag


Prislistan gäller företag, flerbostadshus och gruppanslutna småhus.
Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken ska erläggas av Kunden.
I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter.

Effektavgift (EA)

Prisgrupp 1 (PG 1) = 784,6 kr/kW, år
Prisgrupp 2 (PG 2) = 763,5 kr/kW, år
Prisgrupp 3 (PG 3) = 741,4 kr/kW, år
Prisgrupp 4 (PG 4) = 719,2 kr/kW, år
Prisgrupp 5 (PG 5) = 698,1 kr/kW, år

Energipris, vinter (november - mars)

49,15 öre/kWh

Energipris, sommar (april - oktober)

28,88 öre/kWh

Flödespris (november - mars)

3,27 kronor/m3

Prisreduktion för industriell verksamhet

Företag som bedriver industriell verksamhet kan erhålla en prisreduktion för den fjärrvärme som används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att Statkraft årligen får en "Försäkran om avdragsberättigad verksamhet". Prisreduktion sker med 7 öre/kWh på energipriset, vid 100 % SNI, fr.o.m. 1 januari 2013 och tills vidare. Men prisreduktionsbeloppet kan ändras av Statkraft framöver. Statkraft meddelar senast den 31 oktober varje år om prisreduktions-beloppet förändras.

 

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Prislista_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Trosa_Fr.o.m. 2019-01-01 0,4MB .PDF
Prislista_Fjärrvärme_Näringsverksamhet_Vagnhärad_Fr.o.m. 2019-01-01 0,4MB .PDF
Årskostnad för fjärrvärme till enfamiljshus i Trosa år 2019 0,1MB .PDF
Årskostnad för fjärrvärme till Näringsverksamhet i Trosa år 2019 0,1MB .PDF
Årskostnad för fjärrvärme till enfamiljshus i Vagnhärad år 2019 0,1MB .PDF
Årskostnad för fjärrvärme till Näringsverksamhet i Vagnhärad år 2019 0,1MB .PDF
Statkraft Värme_Prislista_Byggvärme_År 2019 0,1MB .PDF
Prisjämförelse_Fjärrvärme_Småhus_Trosa_Jan. 2019 vs jan. 2012 0,1MB .PDF
Prisjämförelse_Fjärrvärme_Trosa_Näringsverksamhet_Jan. 2019 vs jan. 2012 0,1MB .PDF
Prisjämförelse_Fjärrvärme_Småhus_Vagnhärad_Jan. 2019 vs jan. 2012 0,1MB .PDF
Prisjämförelse_Fjärrvärme_Vagnhärad_Näringsverksamhet_Jan. 2019 vs jan. 2012 0,1MB .PDF