Tekniskt bistånd

Om du har tekniska frågor kan vår kundtjänst eller annan teknisk personal försöka hjälpa dig så långt som möjligt via telefon.

Vid komplexare frågor agerar vi gärna rådgivare för att säkerställa optimala tekniska lösningar. Vi erbjuder stöd i projekt och gentemot aktuella leverantörer, eller kan vara på plats fysiskt för att utföra olika analyser.

Misstanke om fel på värmeleveransen

Vi felsöker. Fel som beror på kundens anläggning debiteras efter nedlagd tid.

Misstanke om fel på din lokala värmeanläggning

Teknisk support utöver det som kan lösas via telefon kommer sannolikt att kräva en mer ingående analys i form av en ”hälsokontroll”/teknisk kontroll. Vid uppdagande av fel eller brister som inte går att lösa via vår hälsokontroll, kan vi erbjuda en mer ingående genomgång av de värmetekniska anläggningarna. Nedlagd tid debiteras enligt fast taxa.

Rådgivning

Vi ger gärna råd om val av teknisk lösning för nybyggnation eller renovering.