Trygghetsavtal

hus og stetoskop

Vi på Statkraft arbetar oförtrutet för att kunna leverera prisvärd, miljövänlig och trygg värme till alla våra kunder. Vad vi inte kan kan kontrollera är om du får fel i din fjärrvärmeanläggning. Detta gäller i synnerhet om den börjar bli äldre och skulle må bra av regelbunden översyn och underhåll. Med Statkraft Trygghetsavtal löser vi även det.

Med hjälp av Trygghetsavtalet kan du känna dig trygg över att din egen fjärrvärmeanläggning fungerar optimalt och att vi med regelbunden funktionsgranskning och service oftast hittar eventuella framtida felkällor i förväg.

Moderna fjärrvärmecentraler tillverkas för att fungera problemfritt i många år. Men ibland kan oturen vara framme. Då är det tryggt att ha en och samma leverantör till hela din värmekedja. Med både fjärrvärme och Trygghetsavtal från Statkraft ingår det mesta och du minimerar därmed risken för oväntade händelser och utgifter.

Prislista Trygghetsavtal

Grundavgift år 2022 (delfaktureras månadsvis) är 1 971 kr/år inkl. moms

I grundavgiften ingår följande tjänster och materialkostnader:

  • Regelbundna servicebesök vartannat år (här ser vi många gånger i god tid vad som kan vara på gång).
  • Telefonsupport dygnet runt årets alla dagar.
  • Alla arbetskostnader är inkluderade i avtalet och materialkostnader upp till 7000 kr/år.
  • Utryckning på ordinarie arbetstid ingår i avtalet. Övrig tid till fast pris för 1 000 kr/tillfälle.
  • Självriskbidrag på hemförsäkringen med upp till 3 000 kr för skador orsakade av fjärrvärmeanläggningen.

Prislista Trygghetsavtal

Titel Storlek Typ
Trygghetsavtal_Bilaga 1_Prislista_2021 0,1MB .PDF