Fjernvarme til kjøling

I ett allt varmare klimat ökar behovet av kylning av fastigheter. Statkraft Värme arbetar med att erbjuda kompletta energilösningar för såväl uppvärmning som kylning av fastigheter, som även går att kombinera med olika solenergilösningar. Vi kan leverera kyllösningar både via fjärrkylningsnätet (kollektiv lösning) eller genom lokala lösningar som är installerade i den enskilda fastigheten. Oavsett vald distributionslösning kan vi erbjuda värmedrivna kyllösningar som sorptiv kylning och absorptionskylning. Bägge kyllösningarna levereras med hjälp av klimatvänlig fjärrvärme. Dessutom kan man också relativt enkelt nyttja traditionella kylkompressorer i kombination med fjärrvärme.

Lokala fjärrkylningsnät

Lösningen producerar kylning i en kylcentral som ägs av Statkraft Värme där isvatten/kylning distribueras i ett fjärrkylningsnät. Kunderna ansluts via en kundcentral på samma sätt som en värmeleverans. Det finns idag befintliga fjärrkylningsnät i delar av Moss och Trondheim.

Sorptiv kylning

Sorptiv kylning innebär nedkylning av luft i ett ventilationsaggregat i vilket man tillsätter vatten som förångas. Värme från fjärrvärme används för att torka luften.

Läs mer om sorptiv kylning här.

Absorptionskylning

Absorptionskylning är en teknik som används i kylmaskiner som avger kallt vatten. Processen drivs med värme från fjärrvärme enligt samma princip som propandrivna kylskåp som ofta finns i husvagnar m.m.

Kylning med traditionell kompressorkylmaskin

Det här är en enkel och välfungerande maskin som finns i alla storlekar och som åstadkommer kylning med hjälp av el. Nedkylningsprocessen drar nytta av principen att kokpunkten för arbetsmediet blir högre när trycket ökar och tvärtom när trycket minskar. I en kompressorkylmaskin ökas trycket med hjälp av en eldriven kompressor och kylmediet avger därmed värme till omgivningen. Därefter minskas trycket via en ventil och kokpunktstemperaturen sjunker så lågt att omgivningen kyls ned. Elförbrukningen motsvarar som regel 30-40 procent av kyleffekten. Det finns såväl syntetiska som naturliga kylmedier men läckage av syntetiska medel påverkar miljön negativt.