Val av energilösning

Menn på kontor

Flera aspekter påverkar ditt val av energilösning. Vi vill bidra med råd och vägledning i processen och har därför tagit fram en energikalkylator som jämför olika lösningar.

Byggherren har flera alternativa lösningar att välja mellan för att täcka värmebehovet i fastigheten. Vid val av energilösning är det viktigt att tänka igenom kostnader som är knutna till investeringar, drift och underhåll, energi både på grundlast och under de kallaste dagarna (topplast), återinvesteringar och risker som är förenade med de olika lösningarna.
Statkraft Värme har utvecklat en webbaserad energikalkylator som jämför kostnader med hjälp av en rad lösningar som täcker både värme- och kylbehovet i fastigheter. Kalkylatorn ska ge en fingervisning om hur konkurrenskraftiga de olika lösningarna är. Statkraft Värme har som målsättning att alltid vara konkurrenskraftiga och bidrar gärna i projekten för att komma fram till goda, kostnadseffektiva lösningar.


BREEAM


BREEAM är ett miljöcertifieringssystem för fastigheter. BREEAM-NOR är den norska anpassningen av BREEAM och har tagits fram av Norwegian Green Building Council. Vill du ha mer information om BREEAM-NOR, klicka här. För alla anläggningar finns det underlag som är relevanta för miljöcertifiering enligt BREEAM-NOR. Dokumentationen återfinns under informationssidan för respektive anläggning: