News

Möjligheterna med fjärrvärme och kyla

Articles

Miljöcertifiering av fastigheter med fjärrvärme

Miljöcertifiering av fastigheter är en ökande trend, och ett viktigt bidrag för allas vår strävan att minska miljöpåverkan och på så sätt bidra positivt till klimatomställningen. Visste du att man kan...

Läs mer
Figur med 2 hus

Energirådgivning

Vilken energilösning är den bästa för ert projekt? Det finns flera faktorer som påverkar ert val. Boka gärna ett möte med Statkraft eller en energirådgivare för att få råd kring fördelarna med att a...

Läs mer

Fjärrvärme- och fjärrkylalagen

 

För att stärka fjärrvärmekundernas ställning infördes fjärrvärmelagen år 2008 (2008:263) och fjärrkylalagen år 2022 (2022:332). Den nu gällande lagen reglerar t.ex. din/er rätt att begära förhandling, medling och uppsägning av ditt/ert fjärrvärme- och fjärrkylaavtal i samband med förändringar av avtalsvillkoren. Men enligt lagen måste också all information om fjärrvärme och fjärrkyla finnas lättillgänglig för kunderna om t.ex. fjärrvärmebolagens verksamhet, prissättning, kundernas rättigheter med mera.