Vi levererar klimatsmart fjärrvärme

Fjärrvärmen svarar idag för omkring hälften av uppvärmningen av alla bostäder och lokaler i Sverige. Andelen förnyelsebar eller återvunnen energi i Statkrafts svenska fjärrvärmenät är ett normalår cirka 99,9%. Vi är verksamma på följande platser i Norden:

Karta över vår verksamhet i Norden