Leverans av biobränsle

Biobränsle är den huvudsakliga energikällan i alla Statkrafts fjärrvärmeområden. Vi använder olika typer av biobränsle beroende på vilken anläggning det handlar om, tex skogsflis, grot, bark och fuktiga bränslen.

Vi prioriterar biobränsle från lokala leverantörer då det både är klimatsmart och kostnadseffektivt.

Vi köper biobränsle till följande områden:

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com