Miljöcertifiering av fastigheter med fjärrvärme

Miljöcertifiering av fastigheter är en ökande trend, och ett viktigt bidrag för allas vår strävan att minska miljöpåverkan och på så sätt bidra positivt till klimatomställningen. Visste du att man kan uppnå exempelvis miljöcertifiering av fastigheter med fjärrvärme?

Statkrafts fjärrvärme har 100% förnybara bränslen i vår svenska produktionsmix vilket bidrar positivt till att nå Sveriges mål inom hållbarhet och miljö. Från vår värmeproduktion förekommer således inga fossila direkta CO2-utsläpp.

Lokal miljödata och utsläppsfaktorer

Fjärrvärme är lokal överskottsenergi och fjärrvärmenäten är därför olika när det gäller t.ex. bränslemix och klimatpåverkan. Men generellt har Statkrafts fjärrvärme ett mycket lågt klimatavtryck och vi har numera inga direkta fossila inslag i vår produktionsmix i något av våra svenska fjärrvärmenät.

Se lokal miljödata och utsläppsfaktorer

Önskar du energirådgivning?

Vilken energilösning är den bästa för ert byggprojekt? Flera faktorer påverkar vad ni bör välja. Boka gärna ett möte med våra rådgivare för en dialog och hjälp med att räkna ut hur bra fjärrvärmen är för ert projekt, både ekonomiskt och klimatmässigt.

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com