Miljö

Fjärrvärme är ett viktigt bidrag till att minska utsläppen av klimatgaser. Genom omställningen till förnybara bränslen, energiåtervinning från avfallsförbränning och användandet av spillvärme från bland annat industrier, medverkar vi till det gröna skiftet.

Ett antal av Statkraft Värmes fjärrvärmenät är redan fossilfria. Vi arbetar aktivt mot det gröna skiftet genom att aktivt använda förnybara bränslen i form av biobränslen. Hållbara biooljor ersätter de traditionella fossila bränslena. År 2030 är ambitionen att ha upp till 99% förnybar fjärrvärmeproduktion i våra nordiska fjärrvärmenät. År 2040 ska Statkraftkoncernens verksamhet vara klimatneutral.

Är fjärrvärme miljövänligt?

Övergången till fjärrvärme har varit en av de viktigaste insatserna för en bättre miljö i våra tätorter. Genom övergången från fossila bränslen till lokala biobränslen spelar fjärrvärmen en nyckelroll för allas vår strävan att minska miljöpåverkan och klimatomställningen.

Nedan hittar du artiklar om hur fjärrvärme är hållbart och bidrar till den cirkulära ekonomin.

News

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com