Energiguiden

Energiguiden är ett webbaserat och kostnadsfritt verktyg som på ett enkelt och överskådligt sätt ger våra kunder bättre kontroll över fjärrvärmeförbrukningen. Verktyget bidrar till att ni kan spara både pengar och miljön.

Lönsamt underhåll

En välfungerande fjärrvärmeanläggning ska löna sig. Därför erbjuder vi våra kunder det webbaserade verktyget energiguiden, som hjälper er att ha en optimal fjärrvärmeanläggning. När våra kunders anläggningar är optimalt reglerade, blir fjärrvärmenätet effektivare och tillsammans sparar vi såväl pengar som miljö.

 

Enkel överblick

Energiguiden är konstruerad så att alla ska kunna använda den och förstå hur den fungerar. Det innebär att du som kund ska ha möjlighet att följa upp en fastighets mätdata och förbrukningsmönster. All hantering sker i en vanlig webbläsare, vilket gör att du har tillgång till mätdatan när det passar dig.

 

Hitta “värmetjuvarna”!

  • Onödigt hög maxeffekt jämfört med normal förbrukning
  • ΔT (delta-T) visar om anläggningen använder värmen optimalt och är bra justerat
  • ET-diagrammet visar om förbrukningen avviker från utetemperaturen

Användbara rapporter och funktioner:

  • Energiförbrukning (dygn, vecka, månad och år)
  • Effektuttag (timme, dygn, vecka, månad och år)
  • Flöde
  • Förbrukningsmönster
  • Utetemperaturer
  • Exporteringsmöjlighet till Excel för vidare bearbetning

Alla vinner på att en värmeanläggning är bra på att ta ut den värme som kommer från värmeverket - ni, vi och miljön. När du använder Energiguiden kan du säkerställa just det.