Kostnader

Fjärrvärme är en stabil och miljövänlig energilösning som är prisvärt. Att satsa på fjärrvärme är en bra investering, bra för både plånboken, komforten och klimatet.

Fjärrvärme är bekvämt och bekymmersfritt med en pålitlig och väl beprövad teknik som ger en värmelösning med lång livslängd och mycket låga drift- och underhållskostnader. Här har vi samlat en översikt av våra svenska fjärrvärmepriser och information om våra prislistor och aktuella indextal.

 

Priser

Anslutningpris
Som ny kund behöver ni ansluta er fastighet till Statkrafts fjärrvärmenät. Ni betalar ett anlutningspris som bland annat beror på om ni är “privatkund” eller “företagskund”, vilket effektbehov fastigheten har och Statkrafts investering. Anslutningspriset är en engångskostnad.

Fjärrvärmepris
Statkrafts privat- och företagskunder har olika prismodeller, och orterna har olika fjärrvärmepriser beroende på lokala förutsättningar. Gemensamt för alla våra kunder är att prislistornas prisutveckling är kopplad till två publika index: konsumentpris (KPI) och skogsflis. Det ger att våra kunder vet orsaken till fjärrvärmeprisets utveckling.

För att se ert aktuella fjärrvärmepris (kundtyp och ort) och “startprislista” (kundtyp och ort), klickar ni på det område som gäller er nedan.

Se våra prislistor för mer information