Fjärrvärme

Kortfattat är fjärrvärme användandet av överskottsenergi från olika skogsbruk, bioenergi, bioolja/gas, industrier, hushållsavfall, värmepumpar m.m. Energi som annars skulle gå till spillo.

Hur fungerar fjärrvärme & fjärrvärmesystem?

Statkraft producerar varmvatten vid våra fjärrvärmeanläggningar som sedan värmer våra kunders hus. Varmvattnet transporteras genom rörsystem till våra kunders hus fjärrvärmeväxlare. Den ser till att husets element blir varma och att det finns varmvatten i kranarna. Därefter leds det avkylda vattnet tillbaka till fjärrvärmeanläggningen där processen upprepas.

Fjärrvärme kan användas till mer än bara uppvärmning, tex markvärme och byggvärme är också bra användningsområden. Genom att ersätta ström som energikälla- bidrar fjärrvärme till att frigöra viktig kapacitet i elnätet. Fjärrvärme har därför en mycket central roll i övergången till ett hållbart samhälle och en mer cirkulär ekonomi.

Leveranssäkerheten är mycket hög och den som har fjärrvärme behöver aldrig oroa sig för köldknäppar. Skulle det, mot all förmodan, bli ett driftstopp i produktionsanläggningen kopplas reservanläggningar in och kunden hinner ofta inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten.

Läs mer om fjärrvärme och hur det fungerar.

Nedan hittar du fler artiklar om fjärrvärme och hur det fungerar i praktiken.

News