Fjärrvärme för markvärme / halkbekämpning

Gatuvärme

Markvärme minskar risken för olyckor och förbättrar framkomligheten genom att hålla trottoarer och andra ytor fria från is och snö.

Fördelar med markvärme:

  • förhindrar hala trottoarer och olyckor
  • förhindrar reparationer efter snöröjning
  • eliminerar behovet av snöröjning
  • minskar behovet av invändig rengöring samt minskar invändigt slitage eftersom folk är torrskodda när de kommer in.

Det är billigt med fjärrvärme för markvärmeanläggningar. Utan prispåslag för effekt blir kostnaden betydligt lägre än med andra lösningar. Det fördelaktiga priset beror också på att markvärmeanläggningen är mest aktiv när utetemperaturen ligger på omkring noll grader. Markvärmeanläggningar kan användas på idrottsplatser, trottoarer, trappor, torg, nedfarter i parkeringshus m.m. Anläggningarna styrs normalt av en sensor som registrerar snöfall och en termostat som reglerar värmen i förhållande till utetemperaturen. När det snöar aktiveras anläggningen så att området hålls snöfritt. Med hjälp av denne enkla teknik blir markvärmeanläggningen energieffektiv. Den drar inte mer värme än absolut nödvändigt för att smälta snön. En markvärmeanläggning ansluts till returledningen för fjärrvärmen. Därför kan vi erbjuda ett så lågt pris.