Markvärme med fjärrvärme

Vattenburen markvärme gör det enkelt att hålla trottoarer, idrottsbanor, trappor och torg snö- och isfria. Fördelarna är många då det t.ex. minimerar risken för fallolyckor och eliminerar behovet av snöröjning, men även minskar behovet av städning inomhus, i t.ex. entréer.

Vill ni hålla en plats, snö- och isfri? Då är markvärme baserad på fjärrvärme den optimala lösningen. Snöfria centrum och verksamheter blir mer attraktiva och det blir enklare att hålla rent när besökare kommer in med torrare skor.

Markvärme och halkbekämpning med fjärrvärme har många fördelar då det bland annat är effektivt, klimatsmart och kostnadseffektivt.

Guide för markvärme och halkbekämpning

Vad bör ni ta hänsyn till vid planläggning och genomförande av vattenburen snösmältning? Vilka lösningar är bäst för t.ex styrning? Se nedan för mer inforamtion.

Vad kostar markvärme?

Det är billigt med fjärrvärme för markvärmeanläggningar. Statkraft har ett enhetligt markvärmepris (utan exv. effektpåslag) som gör att kostnaden normalt blir lägre än med lösningar baserade på el. Priset är 75 öre per kWh*, exklusive moms som erläggs av kunden. Ni faktureras för den fjärrvärme som förbrukas, inget annat.

*Priset justeras en gång om året.

 

Anläggningen styrs normalt av en sensor som registrerar snöfall och en termostat som reglerar värmen i förhållande till utetemperaturen. När det snöar aktiveras anläggningen så att området hålls snöfritt. Med hjälp av denna enkla teknik blir markvärmeanläggningen normalt energieffektiv. Snösmältningen klarar sig därför med fjärrvärmeretur och drar inte mer värme än nödvändigt för att smälta snön. Därför kan vi erbjuda våra markvärmekunder ett konkurrenskraftigt pris.

Fördelar med markvärme?

  • Eliminerar behovet av snöröjning.
  • Förhindrar hala trottoaren och halkolyckor.
  • Förhindrar reparationer efter snöröjning.
  • Minskar behovet av invändig städning i t.ex. entréer och minskar invändigt slitage,  eftersom besökarnas skor är mindre blöta när de kommer in.
  • Är pålitligt och prisvärdt att använda

Planvärme - konstgräs

Planvärmesystem för konstgräsplaner är normalt ett slutet vattenburet system som värms upp av värmeväxlare, via fjärrvärmesystemet. Planen upplevs som mjuk och har goda spelegenskaper även vintertid. Till skillnad från ett markvärmesystem (som tar bort all snö) behöver man skotta bort kvarvarande snö vid ett ymnigt snöfall.

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com