Tekniska bestämmelser

I Statkrafts svenska fjärrvärmenät äger fastighetsägaren fjärrvärmecentralen och bekostar den med tillhöranded drift och underhåll. För att säkerställa att fastighetens fjärrvärmecentral utformas på ett drifttekniskt korrekt och säkert sätt, behöver den och inkopplingen följa de tekniska bestämmelser som utarbetats av Energiföretagen, t.ex. licenssvets är väldigt viktigt.

Längst ner på denna sida hittar du Energiföretagens tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler.

Om ni önskar köpa fjärrvärmecentralen av Statkraft ansvar vi för att kundcentralen följer alla bestämmelser och installeras på ett korrekt sätt. Vi genomför en slutbesiktning med tillhörande dokumentation och lämnar två års garanti på arbete och material.

Som byggherre ansvarar ni för att fastighetens fjärrvärmeanläggning och värmesystem, och att de följer alla tekniska bestämmelser. Det är väldigt viktigt då det är varmt vatten under högt tryck i fjärrvärmeledningarna.

Kundservice

Kontakta vår kundservice om du vill veta mer, antingen via e-post eller telefon.