Kvalitetskontroll

Vid planering av byggnation ska en beskrivning av den tekniska lösningen skickas till Statkraft Värme för kontroll mot Energiföretagens tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen.

Statkraft Värme vill få ett systemschema på er kundcentral för fjärrvärme och värmeanläggning så tidigt som möjligt i processen. Vi bistår gärna er och er partner med hjälp vid valet och utformningen av tekniska lösningar. På så sätt kan vi bidra till den optimala lösningen för er som kund och för oss själva.

För att kvalitetssäkra fjärrvärmecentralen gör vi även en efterkontroll i samband med att er fjärrvärmeanläggning driftsätts.

Kundservice

Kontakta vår kundservice om du vill veta mer, antingen via e-post eller telefon 0771-111 077 på helgfria vardagar kl. 8.00-15.00.