Priser

Statkrafts prisutveckling för fjärrvärme i Sverige styrs av två publika index. Fördelen med det är att ni som kund vet orsaken till prisets utveckling. Fjärrvärmepriset justeras årligen i januari och gäller hela kalenderåret. Här hittar du information om våra fjärrvärmepriser.

Indexen är publika och ansvaret för att uppdatera dem ligger hos myndigheterna Statistiska Central Byrån (SCB) och Energimyndigheten (EI). Vill du kontrollera indexen går du in på myndigheternas hemsidor för aktuella indextal. Ni är alltid välkommen att kontakta Statkrafts kundservice för frågor kring våra priser.

 

Se våra prislistor för mer information

Fjärrvärme- och fjärrkylalagen

 

För att stärka fjärrvärmekundernas ställning infördes fjärrvärmelagen år 2008 (2008:263) och fjärrkylalagen år 2022 (2022:332). Den nu gällande lagen reglerar t.ex. din/er rätt att begära förhandling, medling och uppsägning av ditt/ert fjärrvärme- och fjärrkylaavtal i samband med förändringar av avtalsvillkoren. Men enligt lagen måste också all information om fjärrvärme och fjärrkyla finnas lättillgänglig för kunderna om t.ex. fjärrvärmebolagens verksamhet, prissättning, kundernas rättigheter med mera.

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com