Hälsa och säkerhet

För Statkraft Värme är det väldigt viktigt att visa omsorg för våra medarbetare och samarbetspartners, där en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö är en mycket stor prioritet.

Vi har självklart en nollvision när det gäller personskador, vilket självklart gäller för våra egna anställda som för våra leverantörer, entreprenörer och andra samarbetspartners.

Vår ambition är att:

  • Vara ett av Nordens ledande bolag inom hälso- och säkerhetsarbete
  • Använda vår kunskap för att förebygga skador på människors hälsa och yttre miljö


Vi når våra mål genom att:

  • Ha en god riskstyrning i hela verksamheten och en synlig ledning
  • Vara en hälsofrämjande arbetsplats med en bra social arbetsmiljö där vi genom vår kultur och attityd tänker förebyggande och eftersträvar kontinuerlig förbättring
  • Arbeta tillsammans med leverantörer, partners och kunder för ett enhetligt genomförande av hälso- och säkerhetsarbetet
  • Arbeta systematiskt med utbildning, implementering, efterlevnad och erfarenhetsutbyte.

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com

mørk blond dame med pannelugg
Katrine Bråten
Leder Helse og Sikkerhet

HSE in Statkraft - Choice, not chance