Tips och råd för drift av er värmeanläggning

Här hittar du allmän information plus lite tips och råd om driften av er värmeanläggning. Du hittar även några tips för enklare felsökning.

Värmekomfort från element

Det är viktigt att termostaterna har fri luftpassage för att reglera temperaturen korrekt. Se därför till att gardiner eller andra föremål inte täcker termostaten. Om ni har flera element i samma rum rekommenderar vi även att de har samma temperaturinställning.

Element ska vara varmast upptill.

Frostsäkring

Frostsäkring är möjligt om termostaten har en snöstjärnesymbol. Funktionen ser till att rumstemperaturen inte blir för låg så att vattnet i elementen fryser om ventilen är stängd. Vid låga utomhustemperaturer bör inte fönster stå öppna ovanför avstängda element.

Läckage

Rör och kopplingar som hör till kundcentralen och byggnadens värmeanläggning, ska vara täta så det får inte förekommer läckage eller droppande från några komponenter. 

Om läckage upptäcks framför huvudventilerna på fjärrvärmesidan ska du kontakta oss på 0771-111 077.

Buller från anläggningen

Väsande eller hamrande ljud från element kan tyda på för högt pumptryck i byggnadens värmesystem. Testa med att ställa in pumpen på ett lägre varvtal. Prova föst med det lägsta varvtalet och höj det lite i taget om du inte får upp tillräcklig värme. Du kan även försöka att stänga av termostaterna en åt gången.

Stadigt väsande ljud kan även bero på problem med ventilerna. Kluckande eller porlande ljud beror ofta på luft i byggnadens värmeanläggningen.

Luft i element och värmeanläggningen

Detta kan skapa buller och även medföra dålig cirkulation och värmeavgivning. Luftning av element sker på följande sätt:

  • Stäng av cirkulationspumpen och vänta en kvart.
  • Stäng av elementventilen och släpp därefter ut luften via luftningsventilen. Använd luftningsnyckel och stäng ventilen när det börjar komma vatten.
  • Upprepa proceduren på samtliga element. Kontrollera att systemet är trycksatt och fyll på vätska vid behov. Starta därefter cirkulationspumpen.

Ingen eller lite värme

  • Kontrollera strömförsörjningen, säkringarna och om cirkulationspumpen är igång.
  • Kontrollera temperaturen på fjärrvärme in till fastigheten.
  • Kontrollera om filtret på fjärrvärmesidan av värmeväxlaren är igensatt och rengör det och byt eventuellt ut det.
  • Kontrollera om regler- eller termostatventilerna har fastnat i ett läge genom att vrida på vredet mellan stängt och öppet läge.

Låg eller ojämn kranvattentemperatur

  • Kontrollera temperaturinställningen på varmvattnet i fjärrvärmecentralen. Om det är värme i element/golvvärmeslingor, men inte i kranarna, är det sannolikt fel på ventilen. Äldre anläggningar kan behöva bytas ut på grund av slitage.
  • Om problemet bara gäller en tappningspunkt kan ett dåligt blandarbatteri vara den bidragande orsaken.
  • Kontrollera filtret vid fjärrvärmeintaget och rengör vid behov. 

Tekniskt bistånd

Vi kan erbjuda er tekniskt support mot betalning. Vänligen kontakta oss på 0771-111 077 på helgfria vardagar kl. 8.00-15.00.