Tekniskt support

Om ni önskar teknisk support kan Statkrafts servicetekniker försöka hjälpa er så mycket som möjligt via telefon.

Vid mer komplexa frågor kan vi agera teknisk rådgivare för att säkerställa att er fjärrvärmeanläggning har optimala tekniska lösningar i varje enskild kundcentral. Vi erbjuder t.ex. analyser på plats hos er fjärrvärmeanläggning mot betalning.

Misstanke om fel på värmeleveransen

Vi felsöker och undersöker så att vår fjärrvärmeleverans fungerar som den ska i det berörda området och till er fastighet. Internt fel som beror på kundens anläggning debiteras efter nedlagd tid.

Misstanke om fel på er lokala värmeanläggning

Om det är teknisk support som inte kan lösas via telefon, kan det behöva göras en mer ingående analys i form av teknisk kontroll på plats hos er. Vid uppdagande av fel eller brister som inte går att lösa via vår kontroll, kan vi erbjuda en mer ingående genomgång av de värmetekniska anläggningarna. Nedlagd tid och reservdelar debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Rådgivning

Vi ger gärna råd om val av teknisk lösning gällande fjärrvärmeanläggningen för nybyggnation eller renovering.

Vem har ansvaret?

Statkraft Värme ansvarar för att tillhandahålla värme fram till husgrundens yttervägg, dvs. fram till servisventilerna direkt på insidan av husliv. I Statkrafts fjärrvärmenät äger kunden kundcentralen med tillhörande utrustning och är således kundens ansvar.

Vi hjälper gärna till

Om vi har möjlighet hjälper vi dig gärna – oavsett vad felet beror på! För fel i kundens anläggning debiteras ett timpris om 1 200 kr dagtid (exklusive moms och framkörningsavgift, men inklusive milersättning och eventuell servicebil). Vid utryckning utanför normal arbetstid tillkommer en extra avgift på 1 200 kr/timme (exkl. moms).

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com