Kundcentral

En kundcentral består av en eller flera värmeväxlare där energin från fjärrvärmevattnet överförs till kundens värmeanläggning.

Kundernas byggnader måste ha ett vattenbaserat uppvärmningssystem med t.ex element, golvvärme eller en ventilationsanläggning med vattenbaserat värmebatteri för att kunna ha fjärrvärme. Kunden styr värmen med termostater där förbrukning och effekt registreras med en energimätare. Kundcentralen är kundens egendom och ansvar, där kunden äger all utrustning innanför husvägg direkt efter våra servisventiler förutom energimätare.

Själva kundcentralen har få rörliga delar, vilket ger den en driftteknisk fördel. Den består normalt av en eller flera värmeväxlare, servisventiler, temperaturgivare, regulatorer, vattenfilter och energimätare. Kundcentralen är enkel att sköta och har normalt lång livslängd. Detta kombinerat med klimatnyttan gör fjärrvärme till en mycket prisvärd och bekväm energilösning som väldigt sällan krånglar.

Värmeväxlare för värme, varmvatten och ventilation

En värmeväxlare överför värmen från leverantörens fjärrvärmenät till kundens olika värmesystem för t.ex. hetvattenkrets (> +70°C), tappvarmvatten, radiatorsystem eller golvvärme i badrum och vardagsrum, samt husets ventilationsbatterier.

 

Styrventil för värme

Styrventilen med tillhörande ställdon reglerar hur mycket värme som överförs till kundens värmesystem. En reglercentral eller DUC-signal (från kundens internsystem) styr ventilens öppning och stängning utifrån en vald värmekurva och börvärde för önskad framledningstemperatur till fastighetens värmesystem. Temperaturen i byggnaderna bestäms normalt av utomhustemperaturen enligt en fördefinierad värmekurva som man valt. En utegivare talar om vilken temperatur som råder utomhus som referenser för värmekurvan och meddelar korrekt värde till regulatorn. Det är viktigt att styrventilerna i primär- och sekundärkretsen är korrekt dimensionerade för att få ett värmesystem som är lätt att reglera.

 

Regulator för varmvatten

Varmvattenregulatorn styrs av vald temperatur på utgående varmvatten i fjärrvärmecentralen. Temperaturen på varmvattnet från fjärrvärmecentralen rekommenderas att ligga mellan cirka 50-55 grader Celcius.

 

Smutsfilter

Ett smutsfilter kan förekomma på flera platser i en kundcentral, bland annat på inkommande fjärrvärmerör i tilloppet på sträckan före fjärrvärmecentralen. Det finns även ett smutsfilter på inkommande kallvattenledning då det skyddar varmvattenväxlaren och avlastar hela tappvattensystemet från fö högt tryck som kan orsaka läckage i termostatblandarnas backventiler och orsaka skador på armaturer. Det finns även ett smutsfilter i radiatorkretsen som fångar upp smutspartiklar som annars kan skada värmeväxlaren och försämra flödet i värmesystem. Filtren bör normalt kontrolleras vartannat år, men rensas eller bytas ut vid driftstörning.

Servisventil

Med servisventilerna kan man tillfälligt stänga av fjärrvärmeleveransen vid olika typer av servicearbeten eller byte av fjärrvärmecentral.

Det är viktigt att ni kontaktar en fackman om ni är osäkra vid serviceåtgärder mer mera, då det kan få stora konsekvenser om man gör fel, vilket i värsta fall kan orsaka personskada.

Läs mer om driftoptimering här.

 

Kontakta fackman vid vissa typer av arbeten

Det är viktigt att ni kontaktar en fackman om ni är osäkra, då det kan få stora konsekvenser om man gör fel och det kan i värsta fall orsaka personskada.