Avbrottsinformation

Avbrott i värmeleveransen torsdagen den 28 september 
 

Som berör kunder på:

Guldgubbegatan 2A-6H

Guldgubbegatan 3E-M

Guldgubbegatan 5A-G

Lundegrens Gata 1A-5M

 

Statkraft Värme skall utföra in- och omkopplingsarbete på stamledningen för fjärrvärme för att säkerställa den framtida värmeleveransen.
 
Det får som konsekvens att vi måste stänga av både värmen och varmvattnet hos Er under några timmar på:


Torsdagen den 28 september mellan klockan 08.00 och ca. klockan 16.00 

Kallvatten påverkas inte.

Vi ber om ursäkt för de ev. olägenheter detta medför för Er, men hoppas på Er förståelse. 

Uppstår några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på tel: 0771 111 077

Med vänlig hälsning
Statkraft Värme AB

 

 

Felmeddelande

Fjärrvärme är normalt en mycket trygg och leveranssäker värmekälla, men ibland behöver vi underhålla våra fjärrvärmenät och stänga av leveransen under en begränsad tid. Någon sällsynt gång kan det uppstå en akut läcka som måste åtgärdas direkt.

Skulle ni få akut problem kan ni ringa oss på 0771 111 077. Dygnet runt, året runt.

Ansvarsstruktur om fel uppstår

Om en felsituation trots allt skulle uppstå är det bra att känna till ansvarsstrukturen för fjärrvärmen i Statkrafts nät och er kundcentral. Ni äger själva kundcentralen och Statkraft Värme ansvarar för att leverera värme fram till servisventilerna innanför husliv (ytterväggen). Det ger att ni ansvarar för att fastighetens värme och varmvattensystem fungerar normalt i er fjärrvärmecentral.

Tecken på att felet är Statkraft Värmes ansvar:

  • Det finns varken varmvatten eller värme samtidigt.
  • Grannar i samma fastighet upplever samma problem som du har.
  • Temperaturen in till kundcentralen är lägre än normalt.
  • Inlopps- och returtrycket är likadant och saknar en tryckskillnad, differenstrycket.
  • Det är inget strömavbrott i området.

Vill du ha varsel om avbrott via sms?