Miljöansvar och hållbarhet

Världen är i ständig utveckling där globala klimatförändringar blir alltmer påtagliga. Statkraft är Europas största leverantör av hållbar energi och Statkrafts svenska fjärrvärmeverksamhet kan nu stoltsera med att vara helt fossilfri i vår produktionsmix.

Statkraft Värme har nu konverterat till hållbara bränslen i alla sina svenska fjärrvärmenät. Det betyder att vi under 2022 förväntas ha en helt fossilfria produktionsmix. Vi arbetar aktivt mot det gröna skiftet genom att använda förnybara bränslen och har låtit hållbara biooljor ersätta traditionella fossila oljor. Produktionen i våra svenska anläggningar är numera alltså 100% förnybar, något som vi är väldigt stolta över.

Allt vårt miljöarbete går ut på att ständigt minska vår klimatpåverkan. Därför kartlägger och utvärderar vi kontinuerligt verksamhetens effekt på miljön. Vår hållbarhetsstrategi innehåller specifika, ambitiösa och tydliga mål för var vi vill komma med vårt miljöarbete. Det kan exempelvis handla om att ytterligare minska kväve- och stoftutsläppen eller tillvarata restprodukter i ännu högre utsträckning.

Statkraft Värmes ambition är att år 2030 ha upp till 98% förnybar fjärrvärmeproduktion i våra nordiska fjärrvärmenät. År 2040 ska Statkraftkoncernens verksamhet vara klimatneutral, något våra svenska anläggningar redan lever upp till. Att arbeta för en hållbar utveckling är ett av Statkrafts viktigaste mål och tillsammans med våra kunder värmer vi med omtanke och miljö.

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com