Biobränsle

Statkraft Värme använder olika typer av biobränsle beroende på anläggning i fråga, bland annat flis, grot och bark för vår produktion av fjärrvärme.

Vi prioriterar biobränsle från lokala leverantörer då det är klimatsmart och är kostnadseffektivt. Statkrafts fjärrvärme är resurssnål och därför är miljön en av de stora vinnarna. Vi använder främst förnyelsebara bränslen och effektiv, resurssnål teknik. Detta gör en verkligt stor skillnad för vårt klimat. Vi och våra kunder värmer den hållbara staden med omtanke.

Vad är biobränsle?

Biobränsle är ett begrepp för bränslen som tillverkas av organiska råvaror, såsom exempelvis växter, matavfall och restprodukter. Biobränslen står för en tredjedel av Sveriges energianvändning och har många olika användningsområden.

Vi köper bränsle till följande områden:

Åmål
Kungsbacka
Trosa
Vagnharad