Vagnhärad

Statkrafts fjärrvärme är klimatsmart och baseras på biobränslen och effektiv resurssnål teknik. Vi och våra kunder värmer Vagnhärad med omtanke.

Fjärrvärmen i Vagnhärad har utvecklats mycket sedan Statkraft övertog verksamheten år 2009. Anläggningen byggdes om helt år 2013 och vi har en mycket bra och effektiv produktionsanläggning med fina miljötal.

På vårt Värmeverk Vagnhärad har vi en baspanna som främst eldas med förnybara bränslen, t.ex. bioflis och bark från närområdet.

Sen år 2019 är vå produktionsmix i Vagnhärad 100% förnybar, vilket innebär att det inte förekommer några direkta fossila CO2-utsläpp från vår värmeproduktion. Detta är något vi är väldigt stolta över då det gör en verkligt stor skillnad för klimatet, både lokalt och globalt.

För att säkra vår leverans om det skulle bli väldigt kallt eller om något skulle gå sönder har vi en spets-/reservpanna som körs med bioolja. Vår nya produktionsanläggning var klar år 2013 och vi fortsätter kontinuerligt att utveckla och förbättra den.

Anläggningen levererar ca 10 GWh per år till våra cirka 120 kunder som är företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Nyckeltal för Vagnhärad

  • 12,2 GWh
    Produktion
  • 100 %
    Andel förnyelsebart
  • 13,1 g
    CO2 ekv/kWh

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com