Kungsbacka

Sedan 1980-talet har fjärrvärme i Kungsbacka byggts ut i tätorten. Idag finns ett ledningsnät på ungefär 8 mil som förser cirka 2000 kunder med värme.

Under 2000-talet har vi byggt till och om våra produktionsanläggningar i flera omgångar eftersom vi anslutit många nya byggnader. Sen år 2014 är vår produktionsmix i Kungsbacka 100% förnybar, vilket innebär att det inte förekommer några direkta fossila direkta CO2-utsläpp från vår värmeproduktion. Detta är något vi är väldigt stolta över då det gör en verkligt stor skillnad för klimatet, både lokalt och globalt.

I Kungsbacka har vi två produktionsanläggningar. Vår huvudanläggning finns på Hammargårds industriområde i södra delen av Kungsbacka där vi har två biopannor som huvudsakligen använder träflis. Vår andra anläggning finns på Borgåsområdet i norra Kungsbacka och är en så kallad spets- och reservanläggning. Den används främst när det är riktigt kallt och för att förstärka kapaciteten i norra delen av fjärrvärmenätet och körs på bioolja.

Statkraft erbjuder även fjärrkyla till kunder i vissa delar av Kungsbacka innerstad.

Tack vare Statkrafts fossilfria direkta produktionsmix tillsammans med effektiv teknik  blir klimatpåverkan minimal från våra anläggningar. Övriga utsläpp såsom t.ex. stoft, kväve och svavel är mycket låga till följd av våra val av bränslen och effektiv reningsutrustning och rapporteras till myndigheten. Askan som blir över efter att biobränslet eldats återförs till skogen så att viktiga näringsämnen kommer marken till nytta igen. På så sätt ser vi till att sluta kretsloppet.

Nyckeltal för Kungsbacka

  • 138 GWh
    Produktion
  • 100 %
    Andel förnyelsebart
  • 12,1 g
    CO2 ekv/kWh

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com