Trosa

Fjärrvärmen i Trosa har utvecklats mycket sedan Statkraft övertog verksamheten år 2009. Anläggningen har byggts om helt och sen 2011 har vi en väldigt bra och effektiv produktionsanläggning med mycket fina miljötal.

På värmeverket har vi en baspanna som använder fuktiga bränslen som vi köper från lokala leverantörer. För att säkra vår leverans till våra kunder om det skulle bli väldigt kallt, eller om något skulle gå sönder, har vi en spets-/reservpanna som körs på bioolja. Vår nya produktionsanläggning var klart år 2011 och vi fortsätter kontinuerligt att utveckla och förbättra den.

Sen år 2016 är vår produktionsmix i Trosa 100% förnybar, vilket innebär att det inte förekommer några direkta fossila CO2-utsläpp från vår värmeproduktion. Detta är något vi är väldigt stolta över då det gör en verkligt stor skillnad för klimatet, både lokalt och globalt.

Anläggningen levererar ca 25 GWh om året till våra cirka 200 kunder som är företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Nyckeltal för Trosa

  • 26,2 GWh
    Produktion
  • 100 %
    Andel förnyelsebart
  • 12,8 g
    CO2 ekv/kWh

Kundservice

Kontakta vår kundservice helgfria vardagar:
kl. 09-11, 12-15

Tel: 0771-111 077

Felanmälan, dygnet runt: 0771-111 077 (alt. 031-771 92 84)

E-post: kundeservice@statkraftvarme.com