Förfrågan om fjärrvärme

Förfrågningar ska skickas senast fem månader innan önskad värmeleverans. Använd länken nedan.

Förfrågan om fjärrvärme

När förfrågan har skickats får du en orderbekräftelse med kostnadsöversikt för anslutningen. Anläggningsbidrag kommer att beräknas utifrån avståndet från fjärrvärmenätet. Statkraft Varme avgör i varje enskilt fall om fjärrvärme kan levereras till verket. Det finns inget bindande avtal förrän orderbekräftelse/kontrakt finns tillgängligt.

Förfrågan om byggvärme

Fjärrvärme är också det mest självklara valet för byggvärme. Vid leverans av byggvärme ska det först finnas en "Begäran om fjärrvärme" från exploatören utöver blanketten "Begäran om byggvärme" ska lämnas in. Fjärrvärme ska alltid vara det mest miljövänliga bästa energialternativet för byggnadsuppvärmning. Priset är 70 öre/kWh och bibehålls under hela byggtiden för mer förutsägbarhet.

Läs mer om byggvärme